miércoles, 13 de junio de 2012

idees per el canvi el 1coma618 de cada cent que facturen els Contoladors del rescate